Değerli hocamız Doç. Dr. Yener Kuru, 3 Nisan 2016 tarihinde vefat etmiştir.

Eğitim:
Araştırma Deneyimleri Max Planck Katı Hal Araştırma Enstitüsü (2008-2010), MIT (2010-2012)
Doktora Max Planck Metal Araştırma Enstitüsü ve Stuttgart Üniversitesi, Almanya (2008)
MS Sabancı Üniversitesi (2004)
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2002)

Araştırma Alanları:
Metallerde ve Oksitlerde Boyuta Bağlı Özellikler
Yerinde X-Işını Kırınımı
İnce Filmlerde Artık Gerilme ve Doku Analizleri
Kompleks Oksitlerde Kimyasal Genleşme
Arayüzlerde Yeni Özellikler

Yayınlar:
Chen Y., Cai Z., Kuru Y., Yüksek Sıcaklıklarda Katot Süper Örgülerinin Elektronik Aktivasyonu – Belirgin Şekilde Hızlandırılmış Oksijen İndirgeme Kinetiğinin Kaynağı, Gelişmiş Enerji Malzemeleri, 3 (2013) 1221-1229
Kuru Y, Jalili H, Cai Z, Yıldız B, Tuller HL, Odaklanmış İyon Işını Frezeleme Yardımıyla Nano Boyutlu Oksit Çok Katmanlılarının Doğrudan Problanması, Gelişmiş Malzemeler, 23 (2011) 4543-4548
Cai Z, Kuru Y, Han JW, Chen Y, Yıldız B, Yüksek Sıcaklıkta Gerilmiş La0.8Sr0.2CoO3ThinFilms on Oxygen Vacancy-DrivenSurfaceElectronicStructure, Journal of the American Chemical Society, 133 (2011) 17696-17704
Kuru Y, Bishop SR, Kim JJ, Yıldız B, Tuller HL, Nanokristalin Pr-DopedCeria’nın Kemomekanik Özellikleri ve Mikroyapısal Stabilitesi: Bir Yerinde X-Işını Kırınımı Araştırması, Katı Hal İyonikleri, 193 (2011) 1-4
4.Kuru Y, Wohlschlogel M, Welzel, Mittemeijer EJ, Stresli, NanokristalinMetallikİnceFilmlerin Tahıl Sınırlarında LargeExcessVolume; Tahıl Büyüme Kinetiği Üzerindeki Etkisi,AppliedPhysicsLetters, 95 (2009) 163112
Kuru Y, Wohlschlogel M, Welzel U, Mittemeijer EJ, Ortam Dışı X-Işını Kırınımı Artık Gerilim Analizi İnceFilmlerin: Termoelastik Sabitler Üzerinde Nanoboyutla İlgili Etkilerin İzlenmesi ve Artık Gerilim Kaynaklarının Tanımlanması, Journal of AppliedCrystallography, 41 (2008) 428-435
Kuru Y, Welzel U, Wohlschlogel M, Mittemeijer EJ, İnce Metal Filmlerde Termal Genleşme Katsayısının Kristalit Boyutuna Bağlılığı, AppliedPhysicsLetters, 90 (2007) 243113