Sahibi:

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Elif Uysal

ISSN : 1302-9487

Danışma Kurulu:

Danışma Kurulu üyelerini görmek için tıklayınız.

Yayın Kurulu:

Yayın Kurulu üyelerini görmek için tıklayınız.

Yazışma Adresi:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 1661.Sk. No:12 Beytepe/Ankara

Tel: (0312) 227 02 73

Faks: (0312) 227 02 75

Web: https://parlar.org.tr/matim/

E-posta: matim@parlar.org.tr

Makina Tasarım ve İmalat dergisinde yayımlanan bütün yazıların telif hakları ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve  Araştırma Vakfı’na aittir. Yayımlanmış yazıların başka bir yerde tekrar yayımlanması, çoğaltılması ve dağıtılması, Yayın Kurulu’ndan yazılı izin almak koşulu ile mümkündür. Makalelerdeki görüşlerden doğacak sorumluluk makale sahibine aittir.

Amaç

1- Makina tasarım ve imalatı alanında yerli teknoloji üretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı çalışmaları duyurmak.

2- Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini sağlamak.

3- Yayımlanan çalışmalar üzerinde teknik tartışma ortamı yaratmak.

4- Üniversite – endüstri arasındaki yakınlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

5- Türkçe teknik bilgi birikimini arttırmak.

 

Kapsam

(a) Dergi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda veya bunlara yakın konulardaki yazıları yayımlar;

Makina Tasarımı, Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Makina Teorisi ve Mekanizma Tekniği, Makina Elemanları, İmalat Yöntemleri, Bilgisayar Yardımı ile tasarım ve İmalat, Robotik ve Esnek İmalat Yöntemleri, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Seçimi ve Malzeme Sorunları, Kalite Kontrolü, Fabrika Organizasyonu ve Üretim Planlaması, Bakım ve Onarım, Derginin amacına uygun diğer konular.

(b) Dergide yayımlanacak makaleler, bir yeniliği, ilerlemeyi, gelişmeyi, araştırma ya da uygulama sonuçlarını içermek üzere araştırma makaleleri, uygulama makaleleri, derleme makaleleri, çeviri makaleleri ve kısa makaleler olabilir.

(c) Dergide üyelerimize faydalı olabilecek imalat ve teknoloji ile ilgili araştırma ve çalışmaların sunulduğu veya firma ve kuruluşların tanıtıldığı yazılar yayımlanabilir.

(d) Derginin kapsamına giren konularda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı konferans, seminer, vb. etkinliklere ve ayrıca bu konulardaki kitap, dergi vb. yayınlara ait duyurular yer alır.

 

Makalelerin Değerlendirilmesi

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, yayın kalitesi olarak belirli bir düzeyin üstünde kalmayı amaçlamıştır. Türkiye koşullarını da gözönüne alarak, bu kalite düzeyinin sürdürülmesi için gerekli tüm çaba ve titizlik gösterilecektir. Dergi’ye gelen her makale kesinlikle incelemeden geçirilecek ve bu amaçla mümkün olduğu kadar Türkiye çapında ya da yurtdışında konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirilmesine özen gösterilecektir. İnceleme ve değerlendirme sonuçları hakkında makale yazarlarına bilgi verilecektir.

 

Yayın Hakkı

Dergide yayımlanan makalelerin her türlü yayın hakkı  ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve  Araştırma Vakfı’na aittir. Dergideki yazılar, yazılı izin almadan başka yerde yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

 

Çalışma İlkeleri

Derginin yasal sahibi, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve  Araştırma Vakfı’dır. “Dergi Yayın Kurulu” dergi yönetimi ile ilgili organdır. Dergi Kurulları, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve  Araştırma Vakfı tarafından seçilir.

Yayın Kurulu derginin yayın ilkelerine uygun yayımı ile yükümlüdür. Yayın Kurulu faaliyetleri konusunda ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kuruluna bilgi verir ve onayını alır.

Kuruluş ve ürünlerini tanıtmak isteyenler hazırlayacakları tanıtım yazı ve resim taslaklarını vakfımıza göndererek saptanacak bir katkı karşılığında Makina Tasarım ve İmalat Dergisinde yayımlanmasını sağlayabilirler.

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi’ne makale gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki dökümanda belirtilmiştir.

Makale Gönderme Koşulları’nı indirmek için tıklayınız.

Örnek makaleyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Örnek makale için tıklayınız.