PARGE ARAŞ. GELİŞ. YAZ. MÜH. TİC. VE SAN. A.Ş.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin bilimsel gelişmesine destek olmak, bilimsel araştırmaları ve araştırmacıları teşvik etmek, ODTÜ öğrencilerine burs vermek, Üniversite-Endüstri ilişkilerini geliştirmek ve yeni teknolojilerin üretilmesini sağlamak gibi amaçlarla hizmet veren ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın bir kuruluşudur. 2004 yılından beri faaliyetlerini sürdürmekte olan PARGE’nın hisselerinin  %99’u, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’na aittir.

PARGE, Vakfın amaçlarına paralel olarak, Türk Endüstrisinin ve Üniversite-Endüstri ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak için teknik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, güçlü teknik personeli ve donanımının yanı sıra ODTÜ’nün değerli öğretim üyeleri ve teknik kadrosuyla birlikte Üniversitemizin tüm olanaklarından yararlanmaktadır. Gerçekleştirmiş olduğumuz projelerimiz: PARGE’nin temel faaliyet alanı yazılım ve donanım geliştirmek, öncelikli olarak mühendislik projeleri gerçekleştirmektir.