Değerli hocamız Prof. Dr. Şakir Bor, 16 Eylül 2015 tarihinde vefat etmiştir.

Araştırma Alanları:

Katı Hal Aşaması

Transmisyon Elektron Mikroskobu

Fiziksel Metalurji

Yayınlar:

Aşık, E. Erkan ve Şakir Bor. “Magnezyum Yer Tutucu Tekniği ile İşlenen Ti-6Al-4V Köpüklerin Yorulma Davranışı.” Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: A 621 (2015): 157-165.

Durlu, Nuri, N. Kaan Çalışkan ve Şakir Bor. “W-Ni-Fe Alaşımlarının Mikroyapısı ve Çekme Özellikleri Üzerine Dövmenin Etkisi.” Uluslararası Refrakter Metaller ve Sert Malzemeler dergisi 42 (2014): 126-131.

Çalışkan, N. Kaan, Nuri Durlu ve Şakir Bor. “Sinterlenmiş 90W-7Ni-3Fe Tungsten Ağır Alaşımının Sıvı Fazda Dövülmesi.” Uluslararası Refrakter Metaller ve Sert Malzemeler dergisi 36 (2013): 260-264.

Aydoğmuş, Tarık, Elif Tarhan Bor ve Şakir Bor. “Yer Tutucu Olarak Magnezyum Kullanılarak Toz Metalurjisi ile Üretilen Gözenekli TiNi Alaşımlarının Faz Dönüşüm Davranışı.”Metalurji ve Malzeme İşlemleri A 42.9 (2011): 2547-2555.

Esen, Ziya ve Şakir Bor. “Yer Tutucu Tekniği ile Sentezlenen Ti-6Al-4V Alaşımlı Köpüklerin Karakterizasyonu.” Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: A 528.7 (2011): 3200-3209.

Esen, Ziya, Elif Tarhan Bor ve Şakir Bor. “Gevşek Tozların Ara Gözenekli Titanyum ve Ti6Al4V Alaşımının Karakterizasyonu.”Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri dergisi 33.3 (2010): 207-219.

Aydoğmuş, Tarık ve Şakir Bor. “Gözenekli TiNi Alaşımlarının Yer Tutucu Olarak Magnezyum Kullanılarak İşlenmesi.” Alaşımlar ve Bileşikler dergisi 478.1 (2009): 705-710.

Esen, Z. ve Ş. Bor. “Magnezyum Ayırıcı Parçacıkları Kullanılarak Titanyum Köpüklerin İşlenmesi.” Scripta Materialia 56.5 (2007): 341-344.

Esen Z, Bor S, “Magnezyum Ayırıcı Parçacıklar Kullanılarak Titanyum Köpüklerin İşlenmesi” Scripta Materialia Cilt: 56 Sayı: 5 Sayfa: 341-344 Yayınlanma: MAR 2007

Pehlivanoğlu MK, Akdeniz MV, Bor AS, “Santrifüj Döküm ile Üretilen Demir Bazlı Dökme Metalik Cam Alaşımlarının Yapısal Karakterizasyonu”, Chemical Engineering Communications 190 (5-8): 925-935 MAYIS-AĞUSTOS 2003

Dericioğlu, Arcan F., Bilgehan Ögel ve Şakir Bor. “Element Tozlarından Toz Metalurjisi ile Cu-Zn-Al Şekil Hafızalı Alaşımların Üretimi.” Malzeme Geliştirme ve İşleme-Dökme Amorf Malzemeler, Aşırı Soğutma ve Toz Metalurjisi, Cilt 8 (2000): 340-344.

Akbay, T., K. Aydınol ve AS Bor. “Yönlendirilmiş Çökeltilere Sahip Alaşımların Elektron Kırınım Modellerinin Simülasyonu.” Uygulamalı Kristalografi dergisi 27.3 (1994): 379-384.

Aydınol, MK ve AS Bor. “δ′ (Al3Li)’nin Kabalaşması ve Al-%2,5 Li-%0,15 Zr Alaşımında Kompozit Çökeltileri.” Malzeme Bilimi dergisi 29.1 (1994): 15-25.

Aydınol MK, Bor AS, “Al-Li-Zr Alaşımlarındaki Kompozit Çökeltilerin TEM Görüntüleri Üzerinde Tutarlılık Gerinim Etkileri”, Journal Of Materials Science 31 (18): 4883-4889 EYLÜL 15 1996

Aydınol MK, Bor AS, “Al-Li-Zr Alaşımlarında Kompozit Çökeltilerin Transmisyon Elektron-Mikroskopi Görüntüsü-Analizi”, Malzeme Bilimi Mektupları dergisi 14 (16): 1147-1149 AĞUSTOS 15 1995

Akbay T, Aydınol K, Bor AS, “Yönlendirilmiş Çökeltilerle Alaşımların Elektron Kırınım Modellerinin Simülasyonu”, Uygulamalı Kristalografi dergisi 27: 379-384 Bölüm 3 HAZİRAN 1 1994

Aydınol MK, Bor AS, “Al-2.5-Yüzde LI-0.15-Yüzde Zr Alaşımında Delta’nın Kabalaşması (AL3LI) ve Kompozit Çökeltiler”, Malzeme Bilimi dergisi 29 (1): 15-25 1 OCAK 1994

Bor AS, “Nitrürlenmiş Fe-Yüzde V-Alaşımının Yüksek Sıcaklıkta Çekme Deformasyonu”, Scripta Metallurgica Et Materialia 26 (4): 601-604 FEB 15 1992

Bor AS, “Perlit Bantlamanın Sıcak Haddelenmiş Çelik Levhaların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, ISIJ International 31 (12): 1445-1446 1991

Bor, A. Şakir. “Perlit Bantlamanın Sıcak Haddelenmiş Çelik Levhaların Mekanik Özelliklerine Etkisi.” ISIJ Uluslararası 31.12 (1991): 1445-1446.