Arif T. Payaslıoğlu 1926 yılında İstanbul’da doğdu. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1948’de aynı fakültede Amme Hukuku Asistanı oldu. Bu görevi sürdürürken Hukuk Fakültesi fark sınavını başarıyla veren Arif T. Payaslıoğlu Kasım 1949’da da stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatına hak kazandı. Hukuk Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmalarını “Siyasi Partiler” başlıklı doktora tezi ile 1952’de tamamladı. 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Amme Hukuku kürsüsünde doçentliğe atandı.

Arif T. Payaslıoğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliğini sürdürürken Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) kuruluş yılları olan 1956-1958 döneminde de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1960-1961 döneminde de Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalıştı.

1961 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevinden ayrılarak Rektör Yardımcısı olarak atandığı ODTÜ’de çalışmaya başlayan Arif T. Payaslıoğlu İdari İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği yaparken 1966 yılında profesör oldu.

1961-70 yılları arasında İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 1981-82 yıllarında da vekil sıfatıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını Fakülte mensuplarının talebiyle yeniden üstlenen Arif T. Payaslıoğlu, 1982 Eylül sonrası Fakülte ‘ye üniversite dışından bir dekan atanması ile TODAİE bünyesinde Başbakanlık Kamu Yönetimi Komisyonu’nda Proje Müdürü oldu. ‘Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi ve Türkiye’de İdari Reform’ konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştiren bu komisyonda 1982-83 yılları arasında görev yaptı.

Arif T. Payaslıoğlu 1984 yılında kendi isteği ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden emekliye ayrıldı. Ancak, 1977 yılından beri araştırma danışmanlığını yaptığı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde daha sonra da çalışmaya devam etti ve 1984 yılından 1992 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Araştırma, Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürlüğü görevini yürüttü. 1992-1997 yılları arasında öğretim üyesi kadrosuna katıldığı Bilkent Üniversitesi’nden Aralık 1997 tarihinde istifa ederek (ÖSYM) çalışmalarına geri döndü. “Bozkır” çevresinde sürdürdüğü çalışmaları 2000 yılında İstanbul’da geçirdiği “Bypass” ameliyatı ile sekteye uğrayan Arif T. Payaslıoğlu, ameliyat sonrası komplikasyonları nedeniyle 1-2 ay sonra bu son görevinden de istifa etmek zorunda kaldı.

Arif T. Payaslıoğlu’nun güçlü ve renkli kişiliği onun öğretim üyeliği yanı sıra yazar, şair ve ressam olarak verdiği eserlerle de tanınmasını sağlamıştır. Turgut Beşiktaşlı takma adı ile Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı öyküleri, şiirleri ve deneme yazıları kitap olarak yayınlanmıştır.

Arif Hoca, 1984 yılında ODTÜ’den emekli olduktan sonra da, bir ODTÜ sevdalısı olarak üniversitemiz ile bağını hiçbir zaman koparmadı. 1996 yılında yazdığı “Türk Yükseköğretiminde “Bir Yeniliğin Tarihi- Barakadan Kampüse, 1954-1964” isimli kitabı, ODTÜ’nün en bilinmeyen döneminin ayrıntılı bir araştırmasını kapsamaktadır.

Arif Payaslıoğlu, ardında 19 kitap, 5 çeviri kitap, 40’a yakın makale ve çeviri makale ile onun öğrencisi, çalışma arkadaşı olmaktan gurur Duyan çok sayıda ODTÜ’lü bırakarak 14 Temmuz 2001 tarihinde aramızdan ayrıldı.