Prof. Dr. A. Gül Aydın, 28 Haziran 1946’da İzmir’de doğdu. 1964 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü, 1968 yılında tamamladı. 1973 yılında İngiltere University of Stirling’de, “Applied Child Psychology” yüksek lisans programına başladı ve 1975 yılında bu programdan yüksek lisans derecesini aldı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik programına başlayan A. Gül Aydın, “Sosyal Başarı Eğitimi ile Sosyal Beceri Eğitiminin Çocuklarda Öğrenilmiş Çaresizlik Davranışının Ortadan Kaldırılmasına Etkisi” adlı doktora tezi ile 1985 yılında doktor unvanını aldı.

A. Gül Aydın, İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde Psikolog (1969- 1971), İngiltere’de Kildean Day Care Centre’da Assistant Supervisor (1975-1976), Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde Uzman Çocuk Psikoloğu (1977-1978), Öğretilebilir Çocukları Koruma Vakfı, Uyanış Özel Eğitim Merkezi’nde Okul Müdürü (1978-1980), Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı (1979-1981), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde Uzman (1981-1985), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent (1985-1988), Doçent (1988-1994) ve Profesör (1994-2007) olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı (1988-1991) ve Bölüm Başkanlığı (2001-2002) görevlerini de üstlenmiştir.

Prof. Dr. A. Gül Aydın birçok dergide Yazı Kurulu üyeliği yapmıştır. Bu dergiler arasında, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 3P (Psikoloji, Psikiyatri, Psikofarmakoloji) Dergisi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, T.C. Kültür Bakanlığı Elma Şekeri Çocuk Dergisi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu üyeliği ve sekreterliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ankara İli Rehberlik Hizmetleri Danışma Kurulu üyeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Üniversite Öğrencilerinin Ortaöğretim Okullarındaki Uygulama Çalışmalarını Düzenleme Komitesi üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.
Çocuklarla psikolojik danışma alanında uzmanlığı bulunan ve meslek yaşamının büyük bir bölümünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak hizmet vererek geçiren Prof. Dr. A. Gül Aydın, evli ve bir çocuk annesiydi.

Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gelişmesine ve tanınmasına gönül vermiş olan A. Gül Aydın, öğrenilmiş çaresizlik, psikolojik sağlamlık, iyimserlik, mizah, kültüre özgü psikolojik danışma ve süper vizyon modelleri geliştirme, sınav kaygısı, sosyal beceri, okulda şiddet gibi konularda çalışmıştır. A.Gül Aydın, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yürütmüş, yurt içi ve yurt dışı makaleler yayınlamış, ulusal ve uluslararası toplantılarda bildiriler sunmuş, ulusal ve uluslararası atıflar almış, bilimsel araştırma projeleri yürütmüş, yurt içi ve yurt dışındaki saygın kurum ve kuruluşlardan ödüller almış, çok değerli ve saygın bir bilim insanıdır.

Prof. Dr. A. Gül Aydın, akademik kariyerindeki başarılarının yanı sıra, değerlerinden ve inandıklarından taviz vermemesi, titiz ve disiplinli çalışması, objektifliği, mesleki ve etik ilkelere sıkı sıkıya bağlılığıyla da birçok akademisyene örnek olmuştur. Ancak, Prof. Dr. A. Gül Aydın’ı yetiştirdiği öğrencilerinin gözünde “Gül Hoca” yapan, kurduğu sıkı sevgi bağı ve verdiği güvenle, onların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek olması ve hayatlarına dokunarak kalıcı izler bırakmasıdır.
“Gül Hoca”, yaşama sevinci, kolay kolay vazgeçmeyen mücadeleci tavrı, dinginliği, sıcak şefkati, mizah anlayışı, tatlı gülümsemesi ve zarafeti ile de onu tanıyan insanların kalbinde daima yaşayacak, sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır.