Fizikçi ve mühendis Prof. Dr. Cavit Erginsoy, 1924’te Ankara’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden (1942) sonra Londra Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi (1946). İki yıl süren stajının bitiminde Londra Üniversitesi Queen Mary College’de fizik doktorası yaptı (1952). Doktora konusu olarak yarı iletkenleri seçen Erginsoy, germanyum ve silisyum‘un bu tür özelliklerine ilişkin deneysel çalışmalarını sürdürürken konunun kuramsal yönüne de eğilmişti. Türkiye’ye dönüşünde yedek subaylığını yaparak Etibank’ta devlet hizmetine girdi (1954). Burada dört yıl atom enerjisi başmühendisi olarak çalıştı. Bu görevi sırasında ABD‘ye ısmarlanan ilk nükleer araştırma ve eğitim reaktörü TR-1’in projesini hazırladı. Bir ara İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde nükleer mühendislik dersleri verdi. Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi ajansının reaktör şubesinde uzman ve yönetici olarak çalıştı (1959-1962). Buradan ayrılınca ABD Brooklyn ulusal laboratuvarına önce görevli olarak alındı, sonra asil üyeliğe kabul edildi ve laboratuvarda araştırma çalışmalarını 1967’ye kadar sürdürdü, Brooklyn’daki çalışmalarının sonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne çağrıldı ve profesör olarak Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığına atandı.

Erginsoy, katı hal fiziğindeki çalışmalarıyla uluslararası ün kazanmış, ülkemizin yetiştirdiği ender bilim adamlarından biriydi. NATO Bilim Konseyi’ne Türk delegesi olarak katılan Erginsoy, IAEA’daki danışmanlık görevi sırasında tanıştığı katı hal fizikçilerinin yüreklendirmesiyle ilgisini yeniden bu alana yöneltti. BNL’nin araştırma ekibine katıldı. Yüklü parçacıkların kristallerden geçerken gösterdiği özellikleri tam olarak açıklayan ve kendisine uluslararası ün kazandıran ‘kanallanma’ kuramı bu araştırmalardan doğdu. Prof. Cavit Erginsoy, 6 Aralık 1967’de Ankara’da öldü.

Bibliyografya:

Yarı İletkenlerde Yüksüz Yabancı Maddelerden Saçılma (1950)

Contribution to the Electron Theory of Semi-conductors With Particular Reference to Silicon Carbide (1952)

Cisim Merkezli Kübik Kristallerde Radyasyon Hasarının Dinamiği (G.H. Vinyard ile 1964)

Kanallaşma Olayı (1964-65)