1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan Erpi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde uzun yıllar boyunca ders verdi. Erpi, aralarında Buca’da Konut Mimarisi (1838-1934), “Kentsel Trafik Planlaması El Kitabı; A Handbook on Urban Traffic Planning”, “Mimari Üzerine Söyleşiler” ve çevirisini yapmış olduğu “Bauhaus ve Sonrası” başlıklı kitapların da bulunduğu yayınlar aracılığıyla mimarlık ortamına değerli katkılar verdi.