Profesör Ikeda, 25 Şubat 1926’da Tokyo’da doğdu. 1948 yılında Osaka Üniversitesi Matematik Bölümü’nden “Rigaku-Shi” derecesi (BS) ile mezun oldu ve yüksek lisans eğitimini bu kurumda tamamladı. Matematiğe katkıları 1950 yılında henüz yüksek lisans öğrencisiyken başladı. Nakayama ile birlikte yazdığı ilk makalesi Frobenius ve yarı-Frobenius cebirlerinin sınıflandırılması üzerineydi. Daha sonra bu çalışmada tanıtılan fikirleri geliştirdi ve Frobenius ve yarı Frobenius halkalarının yeni bir karakterizasyonunu elde etti. 1952’de bölme halkaları için değişmeyle ilgili Kaplansky teoremini genelleştirdi ve uygulama olarak Herstein’ın 1951’de yarı basit halkalar üzerine yaptığı bir varsayımı kanıtladı. Aynı yıl grup halkaları için Gaschütz teoremini Frobenius cebirlerine genelleştirdi. Bu çalışmadan bugün temsil teorisinde “Ikeda’nın operatörü” olarak bilinen şey geliyor. 1953’te önemsiz ikinci kohomoloji grubuyla tamamen ayrılmış cebirlerin yapısını araştırdı ve bunu daha uygun bir forma getirdi. Bu, diğer altı makalesiyle birlikte onun doktora tezini oluşturdu. 1953 yılında Osaka Üniversitesi’nden “Rigaku-Hakushi” derecesini (Doktora) aldı. Bu parlak tezin ardından, o dönemde cebir okulunun bir parçası olan Nakayama, Nagao, Yoshii ve Eilenberg ile çalıştı.

1955’te Tokyo’da Cebirsel Sayılar Sempozyumu düzenlendi. Bu olayın Ikeda’nın geleceği üzerinde etkili olduğu ortaya çıktı; ilgisi cebirsel sayılar teorisine doğru kaydı. 1957-1959 yıllarını Hasse’nin çalışmaları nedeniyle Alexander von Humboldt Vakfı’nın bursuyla Hamburg’da geçirdi. Ters Galois problemi üzerinde yoğunlaştı. Bu dönemde değişmeli çekirdekli sonlu bir gömme probleminin çözümü zayıfsa güçlü bir çözümü olduğunu kanıtladı.

1960 yılında Türkiye’ye taşınan Ikeda, Ege Üniversitesi Fakültesi’ne katıldı. 1964 yılında Gündüz adını alarak Türk vatandaşı oldu ve Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’ne doçent olarak atandı. Teorik Matematik Kürsüsü ‘nü kurdu. Bu arada halkalar, cebirler ve cebirsel sayılar teorisi üzerine matematiksel araştırmalarına devam etti. Grunwald varlık teoremi üzerine yaptığı çalışma bu döneme aittir. 1966 baharında, Galois genişlemeleri ve sayı alanları için yerleştirme problemi üzerine ders vermek üzere Hamburg Üniversitesi’ne davet edildi.

1969 yılında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fakültesi’ne profesör olarak katıldı. 1971 yılını Kaliforniya’daki San Diego Eyalet Üniversitesi’nde misafir profesör olarak geçirdi. 1969-1977 yılları arasında halkalar ve cebirsel sayılar teorisi araştırma ilgi alanları arasındaydı. Bu dönemde Türkiye Bilim ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Temel Matematik Araştırma Birimi Başkanlığı ve TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu üyeliği görevlerinde bulundu. Ikeda’nın bu dönemdeki en önemli çalışması rasyonel sayılar alanının mutlak Galois grubunun tamlığı üzerineydi. Neukirch’in mutlak Galois grubunun sürekli otomorfizmalarının iç otomorfizma olduğu yönündeki ünlü varsayımını kanıtladı. Profesör Ikeda’nın mutlak Galois grubunun yapısı üzerine çalışması, aralarında merhum Profesörler Arf, Hasse, Neukirch ve Profesörler Roquette, Geyer ve Frey’in de bulunduğu matematikçiler tarafından 1975’te Silivri’de Sayılar Teorisi Sempozyumu’nda tartışıldı.

1976-1978 döneminde Profesör Ikeda Ankara Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’nde çalıştı. 1976 sonbaharında ters Galois problemi üzerinde araştırma yapmak üzere Princeton’daki İleri Araştırma Enstitüsü’ne davet edildi. 1978 yılında ODTÜ’ye döndü ve cebir ve sayılar teorisine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı ertesi yıl TÜBİTAK Bilim ödülünü aldı.

1985-1987 yıllarında Ürdün Yarmuk Üniversitesi’nde değişmeli halkalarda yüksek türevler üzerine çalışmış, 1990-1993 yıllarında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde iken Öklid uzaylarının bazı özellikleri üzerinde çalışmıştır.

1992 yılında ODTÜ’de Fahri Profesör oldu. 1995 yılında ODTÜ’de Mustafa Parlar Bilim ödülünü aldı. 1993-1997 yılları arasında Gebze TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde tam zamanlı kıdemli araştırmacı olarak çalıştı. Bu dönemde Ikeda kodlama teorisi ve kriptolojiyle ilgilenmeye başladı. Kodlama teorisine yönelik araştırmaları harekete geçirmek amacıyla TÜBİTAK Ayrık Matematik Araştırma Birimi’ni kurdu. Profesör İkeda, Türkiye Bilimler Akademisi’nin asil üyesidir ve 1997’den bu yana TÜBİTAK Feza Gürsey Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nde tam zamanlı kıdemli araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Profesör Ikeda, Türkiye’ye taşındığı 1960 yılından bu yana Türkiye’de Matematik alanında lider ve itici güç olmuştur. Sevgili hocamız Profesör İkeda’ya Türk matematikçiler adına en derin şükranlarımızı sunmaktan onur duyuyor, kendisine yeni başarılarla dolu, uzun ve yaratıcı bir yaşam diliyorum.