Melih Tokay 1 Ocak 1920’de Selanik’te doğdu. 1938 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Cenevre Üniversitesi Fen Fakültesinde 1943’de lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede 1943’de petrografi ihtisasını tamamladı ve 1945’de doktorasını yaptı. Yurda dönüşünde 1946-1950 arasında MTA Enstitüsü’nde jeolog olarak çalıştı. Daha sonra MTA Taşkömürü Jeoloji Servis Şefi olarak görev yaptı (1950-1955). Bu arada İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde akademik kariyere giren Melih Tokay 1952 yılında doçent oldu. Tokay, 1956-1957 arasında MTA Jeoloji Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde Kömür Jeolojisi hocası, 1957’den sonra Ankara Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü’nde Jeoloji hocası olarak çalıştı.

1956’da Mexico Uluslararası Jeoloji Kongresinde Türkiye mümessili olarak görev yaptı. 1961 yılında profesör olan Melih Tokay 1961-1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Jeoloji Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde çalıştı. Bir dönem Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de öğretim görelisi olarak vazife yapan Prof. Tokay’ın en önemli çalışmalarından biri de 1964 yılında MTA adına derlediği Türkiye Jeoloji haritasıdır. Melih Tokay 16 Temmuz 1987 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya:

Présence Oligoclasse Basique – Andésine Autogène dans la Crétace Supériure Hélvétique (1944)

Micrographie du Crétace Supérieure de la Mappe de Morcles entre le Col de Bretelot et de Pas de Cheville (1948)

Karadeniz Ereğlisi – Alacaağzı – Deliler Köyü Kretase Örtüsü Jeolojik Etüdü Raporu (1947)

Contribution à l’Etude Géologique de la Région Comprise Entre Ereğli, Alaplı, Kızıltepe et Alacaağzı (1952)

Géologie de Bartın, Türkiye Uranium ve Thorium İhtiva Etmesi Muhtemel Teşekküller ve Bunların Bulundukları Bölgeler, Geology Symposium (ODTÜ)