Prof. Dr. Mesude İşcan 1954 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. 1971 yılında girdiği ODTÜ Kimya Bölümü’nden 1976 yılında mezun oldu. Aynı yıl o zamanlar adı “Hayat Bilimleri Bölümü” olan bugünkü “Moleküler Biyoloji ve Genetik” Bölümüne araştırma asistanı olarak başladı. Yüksek lisansını 1978 yılında bitirdikten sonra, 1978-1979 yıllarında UNESCO ve ICRO tarafından desteklenen 6. Uluslararası Modern Biyoloji Eğitimi Bursu ile Macaristan’ın Szeged kentinde Macar Bilim Akademisi  Nörobiyoloji Bölümü’nde “Beyin Hücre Kültürleri ve Lipozomlar” üzerinde araştırmalarda bulundu. Ayni Akademide 1988 yılında kısa süreli araştırma bursu ile araştırmalarına devam etti. 1985 yılında Biyokimya dalında doktorasını tamamladı. 1987 yılında yardımcı doçent ve aynı yıl doçent olup 1988-1989 yıllarında ABD New York Eyaletinin Rochester kentindeki Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümünde “Safra Asitlerinin Metabolizması” üzerine araştırmalarda bulundu. 1993 yılında profesör oldu.

1993 yılında “Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü” nü kazandı. Çok sayıda projede yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak yer alan Prof. Dr. Mesude İşcan’ın akademik ilgi alanları Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Biyokimyasal ve Moleküler  Toksikoloji  oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Mesude İşcan alanında yerel ve uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde makale yayınlayıp 25 yüksek lisans ve 14 doktora öğrencisi yetiştirdi. Lehninger’in “Biochemistry”sinin Türkçe ’ye çevrilmesinde katkıda bulundu. “Moleküler Biyoloji” ve “Biyoenformatik “ ile ilgili yapılan çalıştaylarda ve yaz okullarında dersler verdi.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası  derneklerin üyesiydi. Bunlar arasında yer alan Türk Biyokimya Derneği yönetiminde 1986 yılından itibaren uzun yıllar görev aldı. 1998-2000 ile 2006-2010 yıllarında  derneğin 2. Başkanlığını ve 1986-1988 ile 2020-2006 yıllarında Genel Sekreterliğini yaptı. 1994 yılı sonrasında uzun yıllar Türk Biyokimya Dergisi Yayın Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türk Biyokimya Derneğinin düzenlediği ulusal ve uluslararası çoğu Kongrede  Kongre Sekreteri, Düzenleme Komitesi Üyesi ve Bilimsel Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

İdari görevlerde de bulunan Prof. Dr. Mesude İşcan sırasıyla: 1991-1994 yıllarında ODTÜ Biyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1997-2000 yıllarında Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2000-2003 yıllarında Biyolojik Bilimler Bölümü Başkanlığı yaptı.