Prof. Dr. O. Cahit Eralp, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 1971 ve 1974 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden, doktora derecesini ise 1980 yılında İngiltere’deki Cranfield Institute of Technology’den almıştır.

1971 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’ne asistan olarak katıldı. Daha sonra bölümde 1980-1981 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 1981-1984 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1984-1990 yılları arasında Doçent, 1990 ve sonrasında da Profesör olarak görev yaptı. 1974’te Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Öğretim Görevlisi, 1982’de Gaziantep Üniversitesi’nde Yarı Zamanlı Misafir Yardımcı Doçent, 1981’de Kara Harp Okulu’nda Yarı Zamanlı Misafir Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

Prof. Dr. O. Cahit Eralp, kendi geliştirip sunduğu Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Teknikler ve Boru Hattı Mühendisliği dersleri de dâhil olmak üzere, çoğunlukla akışkanlar mekaniği alanında olmak üzere bölümde 10 farklı dersin verilmesinde görev almıştır. Çoğunlukla Gaz Türbinleri ve Turbo makineler, Boru Hatları, Endüstriyel Havalandırma ve Yangın Simülasyonu alanlarında yoğunlaşan 61 yüksek lisans tezini yönetti. 1980’li yıllardan itibaren işletmeciliğini yaptığı Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı hem eğitim laboratuvarı hem de araştırma laboratuvarı olarak örnek bir laboratuvar olarak gösterilmiştir. Yurt dışından deney düzenekleri ithal etmek yerine, bölümümüzde “kendi bünyesinde” yapılan deney düzenekleriyle her zaman gurur duymuştur.

1987 yılından bu yana ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Komitesi Üyeliği görevini yürütmektedir. 2001-2010 yılları arasında ODTÜ Doğa Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Marmara Araştırma Enstitüsü (MAM) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2005-2007 yılları arasında TÜBİTAK’a üye oldu. Prof. Dr. O. Cahit Eralp, 2007 yılından bu yana TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası düzeyde, 1996-1997 yılları arasında NATO AGARD Tahrik ve Enerji Panelinde panel üyesi ve ulusal koordinatör olarak görev yapmış, aynı panelde “Gaz Türbini Motor Ömrü Tüketiminin Takibi için Önerilen Uygulamalar” çalışma grubunun (WG-28) üyesi olmuştur. 1996-1997 yılları arasında aynı panelde “Gaz Türbini Operasyonlarının Performans Tahmini ve Simülasyonu” çalışma grubunun (AVT-018, WG29) üyesi olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları arasında aynı panelde yer aldı.

Prof. Dr. O. Cahit Eralp bir kitabın ortak yazarlığını yaptı ve bir el kitabının bir bölümünü yazdı. Turbo makine alanında 25, Boru Hatları ve Doğal Gaz Mühendisliği alanında 14, Yeraltı Toplu Taşıma Sistemlerinde Havalandırma alanında 9 olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 52 makalesi bulunmaktadır. Akademik ve bilimsel kurumların desteklediği 61 endüstriyel projede ve 16 ek projede baş araştırmacı ve/veya araştırmacı olarak görev aldı. 12 firmaya çeşitli zamanlarda danışmanlık hizmeti verdi.

1974-1975 yılları arasında CENTO (British Council) doktora bursunu, 1975-1978 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursunu, 1978-1980 yılları arasında Cranfield Teknoloji Enstitüsü Araştırma Bursunu kazandı. 1996 yılında ARÇELİK Toplam Kalite Özel Ödülü’ne, 2004 yılında ise ODTÜ Akademik Performans Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Dr. O. Cahit Eralp, Makina Mühendisleri Odası, ASME, Makina Tasarım Üretim ve Araştırma Enstitüsü (MATİMAREN), Mekanik Tasarım ve Tasarım Yönetim Kurulu üyesiydi. Üretim Derneği (MATİM) ve Türkiye Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (onursal).

Bölümümüzde her zaman çalışkanlığın, rekabetçiliğin, üretkenliğin ve topluma duyarlılığın modeli olmuştur. Nadir bir kararlılık ve sabır gösterdiği sağlık mücadelesinde, 27 Eylül 2010 tarihinde hayatının ilk kaybını alarak aramızdan ayrıldı ama sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak.