Araştırmacı-yazar (D. 1945, Tekirdağ – Ö. 1998, İstanbul). Darüşşafaka Lisesinden 1963’te mezun olduktan sonra Robert Kolejinde (Boğaziçi Üniversitesi) yükseköğrenime başladı. Buradan 1967’de mezun olduktan sonra California Berkeley’de karşılaştırmalı İngiliz ve Fransız Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. 1974’te de California Üniversitesi Los Angeles’ta Karşılaştırmalı İngiliz, Fransız ve Türk Edebiyatı alanında “Structure and Function in the Dede Korkut Narratives” adlı tezle doktorasını tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Beşeri İlimler Bölümünde dersler verdi. 1982 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi kurulduktan sonra çalışmalarını Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde sürdürerek Nasreddin Hoca’da Gülmece Sanatı ve Gülmecenin Toplumsal İşlevi üstüne dersler verdi.

Prof. Dr. Seyfi Karabaş, yüksek lisans yaptığı dönemde Dede Korkut Hikâyeleri ve manilerle ilgilenmeye başladı. Yaşamını, masal, türkü, ağıt, mani, söylence, Dede Korkut anlatıları, Nasreddin Hoca ve benzeri bilimsel ürünleri inceleme ve araştırmaya adadı. Edebiyat, dilbilim, Türk halkbilimi ve kültürü üzerine elliye yakın bilimsel makale yazdı.

ESERLERİ:

Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Semineri (Yaşar Yeşilçay ile 1977),

Dede Korkut’ta Renkler (1996),

Poems by Karacaoğlan (Judith Yarnall ile 1996),

Nasreddin Hoca: Narratives From Turkey (Johua Bear ile 1996),  Bütüncül Türk Budun Bilimine Doğru (1999).