Ecole Polytéchnique de Lausanne (1946-1952) ve Technische Hochschule Stutgart’da (1952-1953) mimarlık eğitimi, 1953-1955 yıllarında Paris Üniversitesi, Paris Şehircilik Enstitüsü’nde şehircilik eğitimi gördü. Uluslararası projelerde yer aldı, Türkiye’de önemli bölge planlama projelerinde görev aldı. İller Bankası ile İmar ve İskân Bakanlığı’nda çalıştı. 1961 yılında İmar ve İskân Bakanlığı Doğu Marmara Bölge Planlama Müdürlüğü görevini üstlendi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kent ve bölge planlama çalışmasında görev aldı, proje yöneticiliği yaptı.

1964-1965 ders yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi oldu. 1969-1970 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı’nı yürüttü. 1970 yılında “Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma” adlı çalışmasıyla doçentlik, 1981 yılında “İmar Kurumu Konusunda Gözlemler” başlıklı çalışmasıyla profesörlük unvanını elde etti. Institut d’Urbanisme de Paris’te davetli profesör olarak çalıştı.