YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

  • Prof. Dr. Elif UYSAL, Yönetim Kurulu Başkanı
  • Prof. Dr. Ali İhsan AROL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ, Sayman
  • Hüseyin Alper Tosun, Yazman
  • Prof. Dr. Uğurhan Akyüz, Yönetim Kurulu Üyesi
  • Nahit N. PARLAR, Yönetim Kurulu Üyesi
  • Fatih ERDEM, Yönetim Kurulu Üyesi