Robert Kolej’de inşaat mühendisliği eğitimi aldı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1968 yılında yüksek lisans derecesini elde etti. “Alternatif Boğaziçi Geçişlerinde Kullanıcı Yararları” üzerine yüksek lisans tezi, Boğaz Köprüsü’nün toplumsal sonuçlarını ortaya koyabilmeye yönelik bir modelleme çalışmasıdır. Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalıştı. Bu kurumda Türkiye’de Yerleşme Kademelenmesi araştırmasında yer aldı. Türkiye’de limanlar üzerine yaptığı çalışma DPT tarafından yayınlandı.

1969 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne asistan olarak girdi. Birmingham Üniversitesi Ulaşım ve Çevresel Bilimler Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Birmingham Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde “19. Yüzyılda East-Anglia’da Demiryolu ve Nüfus Gelişmesi” başlıklı tez çalışmasını hazırladı. 1975 sonrasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde ulaşım planlaması ve mekânsal istatistik dersleri verdi. 1979 yılında Bristol Üniversitesi, Coğrafya Bölümü’nden doktora derecesini elde etti. 1981 yılına kadar ODTÜ’de çalıştı.