ODTÜ PARLAR VAKFI

ODTÜ  PROF. DR. MUSTAFA N. PARLAR  EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI bilimsel teknolojik gelişmeye hizmet amacıyla ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kurucularından bilim adamı çok değerli öğretim üyesi ve büyük insan Prof.Dr. Mustafa N.PARLAR’ın anısını yaşatmak üzere 12 Ocak 1981 tarihinde kurulmuştur.

Vakfın amacı üniversite-endüstri ilişkilerini geliştirmek, bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara destek olmak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne teknik donanım ve gereç sağlamak, öğrencilerine burs vermek, öğretim elemanlarına maddi destek sağlamaktır.

M.PARLAR’IN ANISINA…

PARLAR VAKFI BİLİM ÖDÜLLERİ

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın amacı Üniversite-Endüstri ilişkilerini geliştirmek, bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara destek olmak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine burs vermek, Üniversitemize araç gereç sağlamaktır.

Aynı zamanda, seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkin­liklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl ONUR, BİLİM, HİZMET, ARAŞTIRMA TEŞVİK, TEKNOLOJİ TEŞVİK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ, ODTÜ EĞİTİMDE ÜSTÜN BAŞARI ve ODTÜ YILIN TEZİ ÖDÜLLERİ ile Mütevelli Heyeti Kararı ile ÖZEL ÖDÜLLER vermektedir.

Hem Bilim Ödülü hem de Hizmet Ödülü için gerekli olan koşullardan önemli bir bölümünü gerçekleştiren kişilere verilen en üstün ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir.

Bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla bilime uluslararası düzeyde önemli bir katkıda bulunmuş olan ya da bilimsel bulgularıyla ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağlamış olanlara verilen ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan bilim adamlarına verilir.

Aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağlamış olanlara verilen ödüldür.

a) Bilim alanlarından birinde, ülkenin toplumsal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuş olmak;

b) Araştırma yönetimi ve diğer çalışmalar ile araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine ve ülkenin araştırma potansiyelinin arttırılmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak;

c) Araştırma sonuçlarının endüstriye aktarılması ve araştırmaya dayalı endüstriyel kalkınmanın gerçekleştirilmesi ya da yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olmak;

d) Türkiye’nin gereksinimi olan sektörlerin kurulması, geliştirilmesi ya da var olan sektörlerin verimli duruma getirilmesi çabalarıyla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmuş olmak;

e) Yüksek öğretim kurumlarının çağdaş ve atılımcı bir yaklaşımla kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük ederek önemli katkılarda bulunmuş olmak

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişme­sine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir.

Teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla belli bir endüstri dalının gelişmesine katkıda bulunan genç araştırmacı/geliştirmecilere (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma/geliştirme çalışması için verilebileceği gibi, bir araştırmacı/geliştirmecinin ya da bir araştırma/geliştirme grubunun (bu durumda yaş sınırlamasına uyulmaz) tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nce uygulanan ders değerlendirme anketi sonucunda, öğrenci tarafından en başarılı bulunan öğretim elemanları arasından seçilenlere verilen ödüldür. Seçimlerde, söz konusu anketin öğretim elemanlarıyla ilgili sorularına verilen yanıtların değerlendirilmesiyle elde edilen iki ayrı ortalama (son dönem ve yığılmalı) göz önünde bulundurulur.

Yılın Eğitimcisi ödülünü üçüncü kez almaya hak kazananlara, Yılın Eğitimcisi Ödülü yerine bu ödül verilir. Bu ödülü alanlar, Yılın Eğitimcisi Ödülüne aday olamazlar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde bir önceki takvim yılı içinde tamamlanmış olan (teknoloji üretmeye yönelik tezler başta olmak üzere) lisans üstü tez çalışmaları arasında uzmanlarca başarılı bulunarak önerilen ve ilgili juri tarafından uygun bulunarak onaylanan tez çalışmalarına verilen ödüldür.

ODTÜ Yılın Tezi Ödülü alan tez sahiplerinin tez danışmanlarına verilen ödüldür

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Ödül Yönetmeliği 1-e maddesine göre yılın anlam ve önemini içeren konu ve/veya çalışmalara verilen ödüldür.

* ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü, ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü, ODTÜ Yılın Tezi Ödülü ve Tez Danışmanı Ödülü sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde düzenlenmektedir.

PARLAR VAKFI FOTO GALERİ

    İletişim Formu